O firmě
TECHNICKÁ MĚŘENÍ

Firma AQUACHEM s.r.o. disponuje mobilní i stabilní laboratorní technikou a technická měření je schopna zajišťovat u provozovatele zařízení Online, nebo odběrem a vyhodnocením vzorků v chemické laboratoři.

V rámci technických měření provádíme :
Tepelná energetická zařízení
  • Měření kvality napájecí, kotelní vody a páry dle ČSN 077401 a ČSN 077403 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem do 8 MPa a tlakem 8 MPa a vyšším.
  • Měření kvality doplňovací a oběhové vody teplovodních a horkovodních systémů dle požadavku ČSN 077401.
  • Provádění rozborů chemického složení nánosů a hodnocení jejich množství na vnitřních stěnách trubek tlakových systémů kotlů.
  • Hodnocení korozních rychlostí horkovodních systémů pomocí korozních kupónů.
  • Sledování kvality vratných teplárenských kondenzátů u odběratelů páry dle smluvních podmínek dodavatelů tepla.
Chemická úprava vody
  • Měření kvality a provádění auditu provozu chemických úpraven vod a kondenzátů. Filtrace, změkčovací stanice, demineralizační stanice, úpravny kondenzátu a pod.
  • Provádění rozborů ionexových hmot a pryskyřic pro úpravu vod, vyhodnocení provozní užitečné kapacity a určení zbytkové životnosti.
Chladící okruhy
  • Měření kvality chladící vody otevřených chladících systémů, uzavřených chladících systémů dle požadavků ČSN 757171 Složení vody pro průmyslové chladící okruhy.
  • Měření kvality povrchové vody, upravené vody,pitné vody, studniční vody, odpadní vody.
Ostatní
  • Měření kvality bazénové vody pro rekreační účely.
Výstupem z výše uvedených prováděných technických měření je zpracování Technické zprávy s návrhy na opatření.
© aquachem 2006
O FIRMĚ CHEMICKÁ ČIŠTĚNÍ TECHNICKÁ MĚŘENÍ ÚPRAVA VODY PORADENSTVÍ CHEMIE PRO ÚPRAVU VODY VÝROBA KONTAKT