O firmě
Duplexní změkčovací systémy Série MachTM

Specifikace změkčovačů: (Alternating - střídavý provoz) (CP216)

ER/Kinetico jsou první a jediné zcela automatické změkčovací systémy, které nejsou napájeny elektrickým proudem. Skládají se ze dvou tanků (duplex) naplněných katexovou pryskyřicí a řídícího modulu, který spojuje oba tanky. Modul automaticky uvádí do chodu regeneraci pryskyřice a následně proplach katexového lože, přepínání chodu z jednoho tanku na druhý a vypouštění vody použité pro regeneraci do odpadu. Řídící modul (hlava) měří množství vody proteklé systémem pomocí objemového řídícího mechanismu. Po průtoku určitého množství vody se automaticky spouští regenerace a tok upravované vody je předán z jednoho tanku na druhý. Množství vody upravené mezi regeneračními cykly je dáno celkovou tvrdostí vstupní vody. Podle tvrdosti se určuje typ kontrolního disku, který spouští regeneraci a definuje kapacitu daného typu změkčovače.

Výhody změkčovacích systémů ER/Kinetico

Systémy ER/Kinetico mají řadu výhod, které jiné systémy nemají:

 • Řídící modul MachTM - nový model přináší:
  • Výšší průtoky
  • Zlepšená spolehlivost a přesnost
  • Úspora vody
  • Možnost provoz OverDriveTM
  • Jednodušší instalace
  • Zpětná kompatibilita se stávajícími systémy
 • Dvojitý tank upravuje vodu 24 hodin denně dokonce i během regenerace. I voda používaná pro regeneraci je už změkčená, z čehož vyplývá účinnější regenerace a nižší spotřeba vody a soli.
 • Není třeba elektrické energie! Odpadá riziko výpadku elektrické energie, poškození procesoru v řídícím modulu zkratem nebo úrazu obsluhy elektrickým proudem.
 • Systém "poptávky". Šetří vodu a sůl tím, že regeneruje pouze pokud je to skutečně potřeba. Systém nevyžaduje žádné dodatečné rezervní kapacity pro uspokojení zvýšené spotřeby. Zabraňuje nepotřebné regeneraci a snižuje tak provozní náklady.
 • Efektivní využívání vody a soli. Snížením spotřeby vody se sníží spotřeba soli a tím i provozní náklady.
 • "Overdrive provoz". Overdrive provoz jednotky nabízí možnost využití maximálního průtočného výkonu daného společným chodem obou media tanků. Ideální pro aplikace, kde je vyžadována vysoká produkce.
 • Snadné přepojení z overdrive provozu na standardní střídavý provoz média tanků a naopak.
 • Ventily a tanky odolné proti korozi. Dlouhá životnost a odolnost i v agresivním prostředí.
 • Celým systémem protéká jen čistá, filtrovaná voda. To znamená vyloučení mechanických problémů a servisu.
 • Jednoduchá údržba. Jen přidáváte sůl.
 • Protiproudá regenerace změkčenou vodou. Zvyšuje se účinnost regenerace a kvalita upravované vody.

Aplikace:

 • Hotely
 • Restaurace
 • Kotelny, vytápění
 • Domácnosti
 • Pekárny
 • Výrobní závody
 • Prádelny
 • Nápojový průmysl
 • Chlazení, chladící zařízení
 • Vyvíječe páry
 • Předúprava pro RO
 • a další...

Specifikace změkčovačů: (Alternating - střídavý provoz) (CP216)

(zpět)

© aquachem 2006
O FIRMĚ CHEMICKÁ ČIŠTĚNÍ TECHNICKÁ MĚŘENÍ ÚPRAVA VODY PORADENSTVÍ CHEMIE PRO ÚPRAVU VODY VÝROBA KONTAKT