O firmě
ER Reverzní Osmóza

Jak pracuje

Reverzní osmóza (RO) je proces transportující vodu pod tlakem přes membránu, složenou z několika tenkých vrstev. Membrána pracuje jako bariéra na odstranění solí, která umožňuje difúzi vody, za vzniku permeátu (upravená voda). Rozpuštěné látky jsou vymývány z membrány a odváděny do odpadu. RO proces významně snižuje celkový obsah rozpuštěných látek ve Vaší pitné a užitkové vodě, včetně nejvíce nežádoucích kontaminantů a chemikálií, které ovlivňují kvalitu vody.

  • Domácí reverzní osmóza
  • Malé až střední procesní RO aplikace
  • Střední až velké průmyslové aplikace RO

(zpět)

© aquachem 2006
O FIRMĚ CHEMICKÁ ČIŠTĚNÍ TECHNICKÁ MĚŘENÍ ÚPRAVA VODY PORADENSTVÍ CHEMIE PRO ÚPRAVU VODY VÝROBA KONTAKT